Banner

PARTENERI

COMISARIATUL PENTRU SOCIETATEA CIVILA

Arrhiva video

arhiva video

RECLAMA IN SITE

reclama-in-site
ccirc
Camera de Comart si Industrie Romania Cehia filiala Bacau

Newsletter

Nume:

Email:

CAUTA IN SITE

Sesizari Reclamatii

Sesizari si Reclamantii Politia Animale
Considerente juridice

Articol publicat in data de: 10.1.2011
ATENTIE! Este interzisa folosirea denumirii de  ’POLITIA ANIMALELOR ‘ de catre orice persoana juridica, institutie de stat, structura privata, entitate publica, Unitate Administrativ-Teritoriala (primarie), Politie Comunitara, indiferent de sector pentru Municipiul Bucuresti , sau pe intreg teritoriul Romaniei, conform: Extras din Legea nr. 84/1998 modificata si completata prin Legea nr. 66/2010.

   
In aceasta lege sunt prevazute urmatoarele:

Art. 30
 (1)  Inregistrarea denumirii produce efecte ce incepere de la data depozitului reglementar al acesteia.

Art. 36
 (1) Inregistrarea denumirii confera titularului sau un drept exclusiv asupra acesteia.
 (2) Titularul denumirii poate cere instantei judecatoresti competente sa interzica tertilor folosirea acesteia.
 (3) In aplicarea alin. (2), titularul denumirii poate cere sa fie interzise tertilor:
 d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

Art. 37
 (1) Solicitantul cererii de inregistrare a denumirii poate cere ca tertilor sa le fie interzisa efectuarea actelor prevazute la art. 36.

Art. 90
 (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50000 lei la 150000 lei savarsirea, fara drept, a contrafacerii.

Extras din regulamentul intern al Inspectoratului General de Politie Pentru Protectia Animalelor – Politia Animalelor privind statutul automobilelor din dotare:

Art. 26

(2) Autoturismele dedicate activitatii I.G.P.P.A. vor fi inscriptionate si dotate corespunzator, avand rampa cu mijloacele speciale de avertizare  acustice si luminoase, conform dreptului obtinut prin Certificatul de inregistrare nr. 019223 din data de 26.07.2010, mentionate la art. 1 lit. a, cu referire la informarea publica facuta in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 87 din data de 17.03.2010 si vor fi conduse doar de personalul angajat al F.C.S.C. – I.G.P.P.A., fiind obligatorie la deplasarea lor foaia de parcurs;

(5) Referitor la prevederile art. 32, alin. 2, lit. a si b, din O.U.G. nr. 195/202, se aplica principiul de drept: ” Unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa distingem”, textul de lege mentionat facand referire la “Politie”, fara insa a deosebi, dupa cum aceasta este: rutiera, comunitara, pentru protectia animalelor, etc. iar aplicarea si interpretarea normelor juridice se realizeaza cu respectarea principiilor generale ale dreptului; dreptul de proprietate nu poate fi tulburat , iar legea trebuie interpretata in favoarea beneficiarului, nu in defavoarea acestuia.

Mai jos va prezentam documentele care atesta inregistrarea denumirii de “Politia Animalelor”, precum si infiintarea Inspectoratului General de Politie pentru Protectia Animalelor – Politia Animalelor, din cadrul Federatiei Comisariatul pentru Societatea Civila.
   

Extras din regulamentul intern al Inspectoratului General de Politie Pentru Protectia Animalelor – Politia Animalelor

CAPITOLUL II

MISIUNEA, ACTIVITATEA SI OBIECTIVELE I.G.P.P.A.

Art.7 (1) Misiunea I.G.P.P.A. – Politia Animalelor este aceea ca opinia publica sa constientizeze cu privire la adoptarea unui comportament rational si uman fata de animale si necesitatea respectarii legii ce reglementeaza drepturile pe care animalele le au ca fiinte ce traiesc in mediul social ori in mediul salbatic;

(2) Politia Animalelor nu se substituie vreunei autoritati a statului, indreptatita prin lege sa aplice sanctiuni prin amenzi sau confiscare, insa poate continua demersurile incepute de acestea prin anchete extrajudiciare, conform art. 1 alin. 2, lit. e, din prezentul Regulament;

(3) Este necesar ca Politia Animalelor sa apartina sectorului neguvernamental, pentru ca impreuna cu O.N.G.-urile de profil afiliate sau colaboratoare sa-i descurajeze pe cei ce produc suferinte necuvantatoarelor, implicand in demersurile lor si autoritatile statului;

CAPITOLUL III

ATRIBUTIILE, DREPTURILE SI ACTIVITATEA POLITISTULUI I.G.P.P.A.

Art.9 Politistul I.G.P.P.A., indiferent de functia ierarhica detinuta poate desfasura urmatoarele activitati:
monitorizarea aplicarii cadrului normativ imperativ si armonizarea acestuia cu aquis-ul comunitar in domeniu;
redactarea si prezentarea unor rapoarte conducerii F.C.S.C., cu privire la cele constatate din activitatea precizata la punctul 1;
politistii I.G.P.P.A. vor putea constata fapte contraventionale ale stapanilor de animale de companie prevazute in cadrul legislatiei specifice si vor putea emite notificari sau avertismente scrise cu propuneri concrete de remediere a situatiilor constatate;
politistii I.G.P.P.A. vor participa la actiuni de monitorizare si supraveghere a modului in care sunt hranite animalele salbatice in gradinile zoologice, in centrele de plasament ale asociatiilor de profil, primarii, etc. unde sunt gazduiti cainii comunitari si alte animale fara stapan sau confiscate de autoritatile competente;
vor monitoriza modul in care sunt hranite, ingrijite si exploatate animalele in fermele din judetele pe care le reprezinta;
vor monitoriza modul in care animalele sunt transportate si comercializate in piete, oboruri, etc. iar conditiile de exploatare a acestora in ferme sau spatii adecvate, nu produc suferinte sau leziuni de orice fel animalelor;
politistul I.G.P.P.A. poate solicita sprijin autoritatilor subordonate Ministerului Administratiei si Internelor (Jandarmerie, Politie, I.S.U., etc.) in misiunile pe care le desfasoara, in urma primirii unor sesizari cu privire la acte de cruzime, rele tratamente, etc. indreptate impotriva animalelor, daca constata ca viata lui este pusa in pericol;
in cazul adoptarii de catre administratia publica locala a unor Hotarari de Consilii Locale in vederea individualizarii unor fapte contraventionale si a unor delegari de competenta prin decizia primarilor, a atributiilor de constatare a contravenientilor catre politistii I.G.P.P.A., acestia vor respecta cadrul normativ, in speta H.C.L. si dispozitiile OG 2/2001, modificata si completata, actionand in calitate de mandatari ai entitatii administrativ- teritoriale, aplicand notificari si solicitand autoritatilor competente aplicarea de sanctiuni, cu precadere pentru fapte care nu sunt prevazute in legile speciale. In baza protocolului de colaborare incheiat intre I.G.P.P.A. respectiv inspectoratele judetene si unitatile administrativ –teritoriale, politistii I.G.P.P.A. vor preda la finele programului de lucru, o copie dupa exemplarul intocmit al procesului verbal in care a fost constatata notificarea de instiintare. Procesele verbale de constatare a notificarii vor fi inregistrate intr-un registru special tinut la sediul centrului teritorial.
insulta, calomnia ori amenintarea, lovirea sau orice vatamare corporala, savarsita nemijlocit contra unui politist I.G.P.P.A. aflat in misiune, in cazul prevazut de Art. 9, alin. 8, teza I din prezentul regulament, constituie infractiunea de ultraj si se pedepseste cu inchisoare.

10.  alte atributii ale Politistului I.G.P.P.A. vor fi consemnate in fisa postului, in functie de pozitia ierarhic ocupata;

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA EXECUTIVA

Art.10 (1) I.G.P.P.A. este reprezentat la nivel central de Inspectorul general al I.G.P.P.A., in calitatea sa de sef al acestei structuri, iar la nivel teritorial (judetean/local) de catre Inspectorii Sefi principali, respectiv Inspectorii sefi ce-si vor exercita atributiile in baza prezentului regulament si a fisei postului;

(2) La nivelul Capitalei functioneaza distinct un Inspectorat Municipal condus de un Inspector Sef Regional al Municipiului Bucuresti, care are in subordine Inspectorii Sefi ce coordoneaza activitatea fiecarui sector;

Art.11 (1) Consiliul Superior al F.C.S.C. poate aproba infiintarea de inspectorate in strainatate, avand in vedere prevederile legislatiei din statul de resedinta;

(2) Consiliul Superior al F.C.S.C. aproba la propunerea Inspectorului General infiintarea si dizolvarea structurilor I.G.P.P.A. din tara si strainatate. Decizia de infiintare si dizolvare a acestor structuri este semnata de catre Comisarul General, si contrasemnata, consultativ, de catre Inspectorul General.

(3) Comisarul General cu avizul consultativ al Consiliului Superior F.C.S.C., din cadrul careia face parte I.G.P.P.A., hotaraste asupra nomenclatorului de functii si stabileste organigrama functionala a I.G.P.P.A., comunicandu-i hotararirile Inspectorului General, in vederea punerii lor in aplicare;

CAPITOLUL X

COMISIA DE ONOARE

Art.31 Comisia de onoare a I.G.P.P.A. este structura formata din personalitati politice, culturale si artistice de renume, care prin implicarea lor contribuie la dezvoltarea imaginii Politiei Animalelor si care si-au dat acordul de a veni in sprijinul I.G.P.P.A., pentru a incuraja activitatea acesteia;

Art.32 Comisia de onoare se reuneste o data pe an, la prezentarea bilantului privind activitatea I.G.P.P.A. si poate aduce amendamente cu privire la organizarea si prezentarea acesteia in fata autoritatilor de stat si a structurilor similare externe neguvernamentale;

Art.33 Modul de desfasurare a activitatii economico – financiare va fi precizata intr-o anexa a prezentului Regulament;

I.G.P.P.A. denumit in continuare Politia Animalelor este o structura a societatii civile, avand calitatea de operator de date cu caracter personal sub nr. 19162, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, si se supune prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.